Framtidshopp

Latest update 1/24/2017
General
Framtidshopp Create contactcard (vcf-file) for Framtidshopp
Balltorpsvägen 4
393 65 Kalmar
Mobile: 072-150 01 49
Email: ingmarie49@hotmail.com
Contact
Boo Viktorsson Create contactcard (vcf-file) for Boo Viktorsson
Stenbergsvägen 7
572 36 Oskarshamn
Telefon arbete:
Mobile: 073-036 68 08
Email: boo@mobilehotel.se
Other information
Founded
2015 
Financial year begins (MMDD)
1021
National organisation
 
Activity
Ungdomsverksamhet, Kultur, Frivilligverksamhet, Trafiksäkerhetsarb.,
Föreläsningar, Information, Samhällsfrågor, Utbildning,
Summary
Arbetar med olika integrationsfrämjande insatser för nyanlända, utbildningsfrämjande insatser, stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter. 
Log in
Write username and password if you want more information about your assocation
 
 

Empty data

The contact information stored on this contact will be removed. Continue?


Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister .
Kontakta Erika Sander på telefon 0491-882 01.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .