Search for associations in Oskarshamns kommun

Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Epilepsiföreningen Funktionsnedsättning Information
MFK Oskarshamnseskadern Övrig förening Modellflyg oskarshamnseskadern....
Frivilliga Automatbilkåren Frivilligorg. Frivilligverksamhet fak.se
Figeholms Båtklubb Idrottsförening Segling fbk.nu
Figeholm Cyklisterna Idrottsförening Cykel sv-se.facebook.com/f...
Fårbo FF Idrottsförening Fotboll laget.se/farboff/
Fårbo Frikyrkoförsamling Religiös Ungdomsverksamhet hagadalskyrkan.com
Framtidshopp Frivilligorg. Frivilligverksamhet, Föreläsningar, Information, Kultur...
Filadelfiaförsamlingen Högsby Religiös Ungdomsverksamhet
Filadelfiagruppen Bockara Religiös Ungdomsverksamhet
Filadelfiaförsamlingen i Figeholm Religiös Religiös verksamhet
Sportfiskeklubben Fisken Naturförening Fiske sfk-fisken.se
Oskarshamns FN-förening Frivilligorg. Frivilligverksamhet
Föreningen Oskarshamns Grafiska Museum Kulturförening Museum oskarshamnsgrafiska....
Oskarshamns Fotoklubb Kulturförening Foto
Page 3/14

Har du frågor eller synpunkter på vårt föreningsregister .
Kontakta Erika Sander på telefon 0491-882 01.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.23